ਬੁਰਜ ਸਿੱਧਵਾਂ ਡਾਟ ਕਾਮ ਟੀਮ

 Name : Sarbjot Sidhu
 Designation : Chairman
 Mobile No. 98557-39300
 Facebook Id : CLICK HERE
 Name : Harmanjot Sidhu
 Designation : Managing Director
 Mobile No. 75087-48800
 Facebook Id : CLICK HERE
 Name : Jashanjot Sidhu
 Designation : Graphic Designer
 Mobile No. : 78141-66700
 Facebook Id : CLICK HERE
 Name : Jagsir Singh Sagar
 Designation : Photographer
 Mobile No. : 98550-32200
 Facebook Id : CLICK HERE

ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ।