ਗਲੇ ਦੀ ਖਰਾਸ਼ ਦਾ ਕਰੋ ਘਰੇਲੂ ਇਲਾਜ

0
189

2017_2image_10_47_139570000landscape-1445715483-g-sore-throat-126166028-llਮੁੰਬਈਮੌਸਮ ‘ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਜਿਵੇਂ ਖੱਟੀਆਂ-ਮਿੱਠੀਆਂ ਤੇ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗਲੇ ‘ਚ ਖਰਾਸ਼ ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੈਠ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਗਲੇ ‘ਚ ਦਰਦ, ਖਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਰੇਸ਼ਾ ਆਦਿ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੂੜ-ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਐਲਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਗਲੇ ‘ਚ ਖਰਾਸ਼, ਜ਼ੁਕਾਮ ਅਤੇ ਖਾਂਸੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਗਲੇ ‘ਚ ਖਰਾਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕੇਅਰ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਤਕਲੀਫਦੇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਲੇ ‘ਚ ਸੋਜ ਅਤੇ ਦਰਦ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਾਣਾ-ਪੀਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਘਰੇਲੂ ਟਿਪਸ ਵੀ ਅਪਣਾਓ ਤਾਂ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
-ਨਮਕ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਗਰਾਰੇ
ਗਲੇ ‘ਚ ਦਰਦ ਜਾਂ ਖਰਾਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ‘ਚ ਨਮਕ ਪਾ ਕੇ ਗਰਾਰੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਜ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਾਮ  ਮਿਲੇਗਾ।
-ਮੁਲੱਠੀ
ਸੌਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇਕ ਗ੍ਰਾਮ ਮੁਲੱਠੀ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੰਢ ਮੂੰਹ ‘ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਚਬਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ‘ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੰਢ ਨਹੀਂ ਚਬਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਮੁਲੱਠੀ ਦੇ ਚੂਰਨ ਨੂੰ ਪਾਨ ਦੇ ਪੱਤੇ ‘ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਗਲੇ ਦਾ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੋਜ ਦੋਵੇਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।
1 ਕੱਪ ਪਾਣੀ ‘ਚ 4-5 ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਤੇ ਤੁਲਸੀ ਦੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਬਾਲ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕਾੜ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲਓ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾੜ੍ਹੇ ਨੂੰ ਪੀਓ।
ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਅਤੇ ਤੁਲਸੀ
-ਕੱਚਾ ਸੁਹਾਗਾ
ਅੱਧਾ ਗ੍ਰਾਮ ਕੱਚਾ ਸੁਹਾਗਾ ਮੂੰਹ ‘ਚ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰਸ ਚੂਸਦੇ ਰਹੋ। 2-3 ਘੰਟੇ ‘ਚ ਗਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
-ਮੁਨੱਕਾ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਅਕਸਰ  ਐਲਰਜੀ ਕਾਰਨ ਖਰਾਬ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ-ਸ਼ਾਮ 4 ਤੋਂ 5 ਮੁਨੱਕੇ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਇਸ ਦੇ ਉਪਰੋਂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀਓ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲੇ ਦੀ ਸੋਜ, ਖਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ।